We are ambassadors of youthful and positive aging

Welkom
aan ons Afrikaanse besoekers!Dr Melodie de Jager, die stigter van Senior Mind Moves®, is trots Afrikaans en so ook die meerderheid van ons Fasiliteerders-span.

Ter wille van toeganklikheid is al ons amptelike kommunikasie in Engels, maar u is welkom om u navraag of versoek in Afrikaans te rig.

Senior Mind Moves word in meeste provinsies in Afrikaans en Engels aangebied en ons leesstof is ook in beide tale beskikbaar.


Principles for optimising
the retirement yearsSenior Mind Moves for health, mind and quality of life.

Limit sitting: Too often we view the retirement age as a phase to sit and 'do nothing', but movement expert, Dr Paul Dennison says: "Movement and proper breathing are crucial for us to survive and remain healthy".

Stay involved: This is the time to enrich lives and to ensure that you leave a legacy behind. “Ensure that your life is painted in rich colours and becomes a beacon of hope to others”.

Remain active: Maintain a good sense of humor and remain active, it boosts: brain activity, memory, posture, and muscle strength.

The twinkle in my wrinkle

Is an inspirational guide filled with anecdotes on how to age gracefully with positivity, energising activities, exercises and Mind Moves®. The book is filled with photos of aging people enthusiastically demonstrating the well known Mind Moves exercises which are superb for enhancing quality of life - no matter the circumstances.

The twinkle in my wrinkle is written in a light conversational tone whilst addressing common challenges associated with aging, for example:

Adapting to change (moving house, knee- and hip replacements, dealing with the loss of a life partner, being dependent on others, etc.); negativity; depression; bad eating habits; decreasing energy levels; memory loss; fearing the fall; children and grandchildren with differing priorities and lifestyles; dealing with feelings of worthlessness.

See more at: Online Shop

Die glinster in my grysheid

Is ’n inspirerende gids vir ouer mense vol staaltjies en voorstelle hoe om eweneens die kwaliteit van lewe te behou en om dit op te kikker deur konstruktiewe denke, energie-gewende aksies, fisiese oefeninge en Mind Moves. Die gids is ryklik geïllustreer met foto’s van energieke ouer mense wat steeds glinster in hul grysheid – ongeag hul omstandighede.

Die glinster in my grysheid is op ’n ligte geselstrant geskryf en spreek tipiese uitdagings aan wat die ouderdom meebring, byvoorbeeld: aanpassing by verandering (verhuising, knie-/heupvervanging, afsterwe van ’n lewensmaat, afhanklikheid van versorging, ens.); negatiewe denke; depressie; swak eetgewoontes; kwynende energievlakke; geheueprobleme; die vrees om te val; kinders en kleinkinders met andersoortige waardes en lewensstyle; die gevoel van ’n sinneloosheid in hul bestaan.

Sien meer hier: Aanlyn Boekwinkel
 • Ek het ‘n beroerte aanval in 2008 gehad en kon daarna nie loop of praat nie. Nadat die Senior Mind Moves oefeninge, (wat die werking van die brein en die liggaam koördineer), aan my verduidelik is, het ek dit gereeld gedoen en vandag kan ek weer loop en praat. My lewe is basies weer dieselfde as wat dit voorheen was. Ek kan Senior Mind Moves hoogs aanbeveel vir enige iemand wat breinbeserings opgedoen het.
  Peter Herweg
  Afgetredene
 • Na persoonlike inskakeling by die Senior Mind Moves program is ek oortuig van die belangrikheid daarvan dat ouerwordende persone by hierdie programme behoort in te skakel. Die fisies-motoriese, emosionele en verstandelike funksies wat met ouer word afneem, kan weer met hierdie programme gestimuleer en aktiveer word tot soepeler bewegings en beter funksionering. In ‘n betreklik kort tydjie het ek positiewe resultate in o.a. die volgende funksies verkry: - Beter kleinspierbeheer van my hande en voete (na breinoperasie) - Verligting van angstigheid - Verligting van droë-mond-sindroom - Gehoor stimulering - ‘n “Self-hug” goedvoel oefening wat my soveel bevrediging gee, dat ek dit spontaan ‘n paar keer deur die dag beoefen. Die oefenprogram is baie ontspanne maar tog goed uiteengesit. Leiding van my kundige, toegewyde en empatiese ondersteunende Senior Mind Moves Fasiliteerder was puik en onontbeerlik vir my vordering en positiewe ingesteldheid.
  Dalena Fourie
  Afgetredene
 • Na ‘n beroerte agter my linkeroog, kon ek niks met die oog sien nie. Gelukkig het ek Mind Moves oefeninge gekry wat ek pligsgetrou elke oggend gedoen het. Na ‘n paar maande het my sig geleidelik begin terugkom. Tans kan ek duidelik sien waar ek loop terwyl ek my regteroog toehou. Ek kan selfs op ‘n afstand van 3 meter kleur en beweging op die televisie sien! Na ‘n besoek aan die oogkundige 1 jaar later, het hy verbaas gevra watter medikasie ek gebruik het om dat my oog so verbeter het! Ek kan maar net sê: “Alle dank aan Ons Hemelse Vader wat hierdie wonderlike Senior Mind Moves oefeninge oor my pad gestuur het”.
  Marie Grobler
  Afgetredene