Oorsig oor Senior Mind Moves

Die boustene van gesondheid, verstand en lewenskwaliteit.

Wat bied Senior Mind Moves jou?Elke mens smag na 'n lang en gesonde lewe, finansiële onafhanklikheid en gereelde kontak met geliefdes. Dit is egter baie dikwels nie die werklikheid vir baie senior burgers nie, en dit is waar 'n program soos Senior Mind Moves voordelig is.

Of jy nou kies om die Senior Mind Moves-werkswinkel, sessies of praatjies by te woon, hier is die grondbeginsels wat ons aanspreek:


Ons begin deur te kyk na die Drie-in-een breinteorie wat die volgende kategorieë identifiseer:


Dinkbrein:


Die linkerbrein samel inligting in en die regterbrein gee betekenis daaraan. Soms kan 'n persoon in die een kant van die brein vassit as gevolg van siekte, trauma of stres.Die Emosionelebrein:


Die gevoelbrein oorheers ons lewens en speel 'n rol in die bepaling van energievlakke. Mense met 'n tekort aan positiewe energie het 'n probleem met dryfkrag en gee maklik moed op. Daar is 'n verband tussen jou emosionele toestand en gesondheid. 'n Positiewe emosionele toestand verhoog die weerstand teen siektes.Die Oorlewingsbrein:


Dit vorm die basiese deel van die brein en sluit alles in wat lewe onderhou, bv. asemhaling, hartklop ens.Vervolgens kyk ons ​​na elkeen van ons sintuie, hul volgorde van ontwikkeling en die rol wat hulle speel:


Aanraking / Beweging en Balans / Reuk / Smaak / Gehoor / Sig


1. Aanraking:

Aanraking is die eerste sintuig wat ontwikkel en die vel bly lewenslank die grootste sensoriese orgaan. Die funksies van die vel is: 1) Om ons liggame te beskerm deur op te tree as 'n versperring tussen ons en die omgewing; 2) Om te diskrimineer (om van mekaar te onderskei), sodat ons kan onderskei tussen warm en koud, grof of glad, aangename en nie-aangename, voordelige of skadelike aanraking. Die vel is 'n belangrike boodskapper wat ons help om onsself aan te pas of te heroriënteer. Daarom moet daar behoorlik na die vel en die gevoel van aanraking gekyk word.


2. Beweging en Balans:"Ek drink nie meer alkohol nie - ek kry dieselfde effek as ek net vinnig opstaan" - Outeur onbekend


Die balanssentrum van die brein is belangrik, asook die verband tussen die oor, brein en beweging. Ons moet onsself voortdurend daaraan herinner dat val nie 'n opsie is nie, terwyl regop bly wel is. Beweging hou spiere sterk en bevorder balans. As ons aandag gee aan ons sin vir beweging en balans kan ons 'n gevoel van vryheid en onafhanklikheid handhaaf. Dit help ons om sodoende isolasie en 'n vervelige, alledaagse bestaan ​​te vermy.


3. Reuk en Smaak:


Die emosionele brein stoor nie net ons herinneringe nie, maar reguleer ook ons ​​gevoelens en denkprosesse. Dit is die plek waar reuk, emosies en herinneringe bymekaar kom. Veroudering en die swaarkry van die lewe is realiteite, maar ons kan steeds besluit hoe ons daarop gaan reageer. Om beheer oor jou gedagtes te neem is 'n bewuste besluit.

"Sjokolade is soos medisyne - maar soos met medisyne is die sleutel die regte dosis. Moet dit nie oordoen nie." - Edward “Oupa” Jones


Ons kyk ook na die noodsaaklikheid daarvan om 'n gesonde dieet te volg.


4. Gehoor (en die invloed wat dit het op verhoudings):


Kom ons kyk na die komplekse werking van die oor: 1) Elke oor is ingestel op verskillende aspekte van klank. Die linkeroor is sensitief vir die emosionele en nie-verbale aspekte van klank. Dit is ook sensitief vir die emosionele toestand van ander mense. Die nadeel van die linkeroor is dat dit aannames maak en hipersensitief kan wees. 2) Die regteroor luister na die woorde van 'n liedjie en fokus op feite, name en nommers. Dit is die analitiese oor en hou van logiese verduidelikings. Die probleem met die regteroor is dat dit gereeld nuanse, humor en sarkasme mis. Met watter oor luister jy liewer?


"Ek het nie regtig agtergekom dat ek 'n gehoorprobleem het nie. Ek het net gedink die meeste mense het opgegee om duidelik te praat." - Hall Linden


5. Sig:


Oogbewegings kan gebruik word om geheue te stimuleer. Oë gaan agteruit met ouderdom en 'n bril word 'n noodsaaklikheid. Met 'n bril beweeg die oë nie so baie soos voorheen nie en kan dus nie die brein ondersteun om te onthou nie. ’n Waaksame brein en goeie geheue gaan hand aan hand. Die oë doen veel meer as om te sien – hulle is die hoof uitvoerende beampte van die brein. Die Mind Moves-oefeninge help om die oë fiks te hou sodat hulle gemaklik in alle rigtings kan draai, en die brein wawyd wakker te hou. Die oë is nodig vir alle akademiese lees en skryf en dit is die laaste van die sensoriese organe om te ontwikkel. Die een oog is 'n bietjie vinniger en sterker as die ander. Die vinniger oog word dominant en het, soos die dominante oor, sekere dominante eienskappe. Ons sal bepaal wat jou dominante oog is en bespreek watter inherente eienskappe daarmee geassosieer kan word.


Die emosionele waarde van ervarings en geheue:


Die verskil tussen lang- en korttermyngeheue: Emosie is die gom wat inligting en ervaring in die brein verseker. As inligting geen waarde of betekenis het nie, sal dit nie baie lank onthou word nie.


Breindominansie, ek is nie linker- OF regterbrein nie – of is ek?


Die linker- en regterkant van die denkende brein vorm persoonlikheid en daarom is sommige mense van nature meer logies en analities en ander meer kreatief en vrydenkend. Geen kant is beter as die ander kant nie – mens moet daarna streef om die hele brein toe te pas. Tydens hierdie sessie sal 'n vraelys gebruik word om te bepaal watter tipe persoonlikheid elke deelnemer het, en ons sal aktiwiteite voorstel wat heelbreinfunksionaliteit sal bevorder.

Senior Mind Moves pas Mind Moves®-oefeninge toe om beweging, balans en helderheid van denke te verbeter


Soos ons ouer word, raak ons ​​dikwels vasgevang in oorlewingsgedrag wat veroorsaak dat ons emosies en gedagtes wasig word. Dit laat ons ‘verlore’, kwesbaar en hulpeloos voel; en as gevolg daarvan wankel die selfvertroue.

Senior Mind Moves fokus daarop om die verouderingsproses te vertraag (en selfs om te keer), deur die sintuie, brein en spiere te stimuleer met eenvoudige dog effektiewe fisiese oefeninge.

 
“Beweging en balans verbeter lewensgehalte. Daarsonder krimp jou wêreld.”
- Melodie de Jager